Terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków w 2021 r. zostaną zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie.

Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Po zakończeniu prac nad przepisami informacja o zmianach będzie dostępna na naszej stronie, ale już dziś zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.