Ważne terminy

 


15_05_21

15.05.2021 – złożenie wniosków do organów prowadzących

30_05_21

30.05.2021 – weryfikacja złożonych wniosków przez organ prowadzący

 


15_06_21

15.06.2021 – rozpoczęcie procesu kwalifikacyjnego

30_07_21

30.07.2021 – przekazanie listy zakwalifikowanych placówek

 


31_12_21

31.12.2021 – ostateczny termin zakupu sprzętu przez szkoły

15_06_22

15.06.2022 – przekazanie organom prowadzącym sprawozdania